Miljø


Kravene til byggebransjen når det gjelder bærekraftig bygging og lavere byggekostnader er store. Økt gjenvinning er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og krever materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Stål er et slikt materiale.

Stål består hovedsaklig av jern. Jern er det fjerde vanligste grunnstoffet i jordskorpa og sirkulerer i kretsløpet, i naturen og i samfunnet. Det finnes fungerende systemer for gjenvinning av stålprodukter for tilvirkning av nytt stål. Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 % og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere.

Det er enkelt å prefabrikkere stål, med meget stor grad av nøyaktighet og med minimalt svinn. Elementer i ferdigkappede lengder er hurtig å montere og gir en lav montasjekostnad. Til sammen med tilvirkning innomhus i et godt arbeidsmiljø og med fungerende system for gjenvinning, gjør dette stålet teknisk meget godt egnet som materiale i en mer industrialisert bygging.

Norsk Stålforbund har publisert brosjyren «Miljøbygging i stål» som kan lastes ned her, samt argumentlista «20 gode miljøgrunner for å bygge i stål» som kan lastes ned her.

Miljødeklarasjoner / EPD

I miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR gis det poeng dersom man har mange bygningsprodukter som har miljødeklarasjoner (EPD). Professor Annik Magerholm Fet, NTNU, utviklet i 2013 i alt 20 stk EPDer for konstruksjonsstål, finansiert av Norsk Stålforbund og deltakere i prosjektet. En artikkel om arbeidet (i tidsskriftet Nyheter om STÅLBYGG) kan lastes ned her.  

EPDer «fra vugge til grav» kan lastes ned her:

Hot finished structural hollow sections (HFSHS)
Skanska Norge AS – NEPD 00241E
AK Mekaniske AS – NEPD 00237E
EMV Construction AS – NEPD 00228E
Contiga AS – NEPD 00078E Rev1

Cold formed structural hollow sections (CFSHS)
Skanska Norge AS – NEPD 00240E
AK Mekaniske AS – NEPD 00236E
EMV Construction AS – NEPD 00229E
Contiga AS – NEPD 00079E Rev1

I, H, U, L, T and wide flats hot-rolled sections
Skanska Norge AS – NEPD 00239E
AK Mekaniske AS – NEPD 00235E
EMV Construction AS – NEPD 00230E
Contiga AS – NEPD 00081E Rev1

Welded plated beams: HSQ, ISQ and HSK
Skanska Norge AS – NEPD 00238E
AK Mekaniske AS – NEPD 00234E
EMV Construction AS – NEPD 00231E
Contiga AS – NEPD 00076E Rev1

EPDer «fra vugge til port» kan lastes ned her:

Hot finished structural hollow sections (HFSHS): Norsk Stålforbund – NEPD 00254
Cold formed structural hollow sections (CFSHS): Norsk Stålforbund – NEPD 00253
I, H, U, L, T and wide flats hot-rolled sections: Norsk Stålforbund – NEPD 00252
Hot rolled steel plates: Norsk Stålforbund – NEPD 00255

 
  Øvrige EPDer:

  EPDer fra ArcelorMittal (Sections, plates and merchant bars) HER

  EPD fra SSAB (GreenCoat) HER

  EPD fra SSAB (Cold formed tubes and piles) HER

  EPD fra SSAB (Hot-rolled steel plates, sheets and coils) HER

  EPDer fra Ruukki (Cold formed tubes, HR sections,
  galvanised, colour coated and sandwich elements) HER

  EPDer fra Paroc Panel System HER

  EPDer fra PPA (Sandwich panels) HER

  EPDer fra Outokumpu (Rustfri armering og VF/KF rør) HER

  EPDer fra Norsk Stål (Armering og armeringsnett) HER

  EPD fra Europrofil HER

  EPD fra Celsa (Armering) HER

  EPDer fra EJOT (Tynnplateskruer) HER  

 

ECOproduct

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig valg av materialer og produker i et byggeprosjekt. Metoden er basert på informasjon fra miljødeklarasjoner (EPD).

I miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR gis det poeng dersom man har mange produkter med beste karakter (grønn) i ECOproduct. Våre EPDer, fra vugge til port, har alle fått karakteren grønn, se her:
Hot finished structural hollow sections (HFSHS): Norsk Stålforbund – ECOproduct 00254
Cold formed structural hollow sections (CFSHS): Norsk Stålforbund – ECOproduct 00253
I, H, U, L, T and wide flats hot-rolled sections: Norsk Stålforbund – ECOproduct 00252
Hot rolled steel plates: Norsk Stålforbund – ECOproduct 00255

Om BREEAM-NOR

I miljøklassifiseringssystemet, BREEAM-NOR ver 1.0, er materialer vektet ca. 14 %. Det gis inntil 12 poeng i kategorien materialer. De mest relevante kriteriene er:

Mat 1 Materialspesifikasjon – som gir inntil 7 poeng.
Intensjonen er å fremme bruk av byggematerialer som har liten påvirkning på miljøet.
• Klimagassberegninger
• LCA
• Miljødeklarasjoner
• Ecoproduct

Klimagassberegninger av materialer
Redusert klimagassutslipp for nye materialer gir følgende poeng:
• 20 % reduksjon ift referansebygg – gir 1 poeng eller;
• 40 % reduksjon ift referansebygg – gir 2 poeng eller;
• 50 % reduksjon ift referansebygg – gir 3 poeng
EPD kan benyttes som dokumentasjon.

Bruk av LCA – verktøy
Bruk av et anerkjent LCA – verktøy for å evaluere minst to bygningselementer – gir 1 poeng
• Må vise at resultatet har påvirket valgene av materialer
En EPD har bakgrunnsdata fra LCA som enkelt kan benyttes i et LCA-regnskap.

Krav til miljødeklarasjoner, EPD
EPD for de 10 mest brukte bygningsproduktene – gir 1 poeng.
• EPD viser miljøbelastning fra vugge til grav for et produkt

Grønn karakter i ECOproduct
Metoden er basert på informasjon fra EPD. Produktet får karakteren rød, hvit eller grønn for hhv: inneklima, helse og miljøfarlige stoffer, drivhuseffekt og ressursforbruk
• 10 produkttyper med grønn karakter – gir 1 poeng eller;
• 15 produkttyper – gir 2 poeng

Lenker

Nasjonale

Fra Norsk Stålforbund: 20 gode miljøgrunner for å bygge i stål 
Brosjyre fra Norsk Stålforbund: Miljøbygging i stål 
Brosjyre fra Jernkontoret: Stålet och miljön 
Rapport: Sustainability of steel-framed buildings 
EPD Norge 
BREEM-NOR 
ECOproduct (Norsk Byggtjeneste)

Internasjonale

BREEAM credits og LEED credits (fra Ruukki)
Stålkretsloppet (Jernkontoret)
World Steel Association: Sustainability 
Steel Recycling Institute 
SBI (Stålbyggnadsinstitutet): Miljö 
AISC (American Institute of Steel Construction): Sustainability 
CISC (Canadian Institute of Steel Construction): Sustainability